Cổ phiếu eshare của bạn nhân đôi sau 6 tháng mở khoá như thế nào?

Cách thức tiến hành thanh khoản sau 6 tháng đầu tư

Sau 6 tháng kể từ ngày bạn tham gia mua cổ phiếu Winsbank. Giá cổ phiếu sẽ x2 và bạn sẽ được mở khoá và bán 50% số tiền đầu tư của bạn. 

Vd: Bạn đầu tư 1000$ sau 6 tháng tài khoản bạn sẽ lên 2000$ và bạn sẽ được mở khoá 500$ ( tương ứng với số cổ phiếu có giá ở thời điểm đó. Số cổ phiếu này bạn có thể làm gì? 
1. Bán và thu hổi gốc lần 1: Bạn có quyền bán cổ phiếu Eshare và thu về Win (USDT) bằng hình thức bán nội bộ. Và tôi sẽ là người thu mua giúp bạn. 
2. Bạn nắm giữ số cổ phiếu (tương ứng với 500$) để nhận lợi tức đến 8%/tháng chọn đời.
3. Hai Năm kết từ ngày bạn đầu tư trong trường hợp bạn không muốn đầu tư nữa. Winsbank sẽ có chính sách Buy Back (mua lại gói cổ phiếu) của bạn chỉ cần bạn còn đủ số cổ phiếu mà lúc ban đầu bạn đã mua bằng với số tiền mà bạn đã đầu tư